मोनेल

  • तामा निकल मिश्र धातु Monel400/ UNS N04400 पाना, सिमलेस पाइप निर्माता - Monel400 कारखाना मूल्य
  • Monel K500/ UNS N05500 निर्माता तामा निकल मिश्र धातु पाइप, पाना निर्माता बिक्री
  • कपर निकल मिश्र धातु C70600/CuNi9010 पानाहरू, स्ट्रिपहरू, सिमलेस ट्यूबहरू, फिटिङहरू
  • ASTM B644 C71500 सिमलेस कपर-निकेल पाइप र ट्यूब हीट एक्सचेंजर कप्रोनिकेल ASTM B111 C71500 ट्यूब
  • ASTM B644 C71520 सिमलेस कपर-निकेल पाइप र ट्यूब हीट एक्सचेंजर कप्रोनिकेल ASTM B111 C71520 ट्यूब
  • मोनेल 401/N04401 सीमेस पाइप, प्लेट, रड
  • तामा-निकेल मिश्र धातु मोनेल 404/UNS N04404 ट्यूब, प्लेट, रड